سیم و کابل البرز الکتریک نور

کابل افشان یکی از اقسام سیم و کابل است که توانایی انعطاف پذیری بالایی دارد. از کابل افشان به عنوان کابل ورودی در وسایل برقی استفاده می‌شود.

سیم و کابل البرز الکتریک نور
نوع محصول قیمت واحد (ریال)نوع محصول قیمت واحد (ریال)
کابل کیسه‌ای البرز 2x0.54.002.000کابل کیسه‌ای البرز 2x0.755.745.000
کابل کیسه‌ای البرز 2x16.920.000کابل کیسه‌ای البرز 2x1.59.975.000
کابل کیسه‌ای البرز 2x2.514.763.000
کابل افشان البرز 2x0.54.245.000کابل افشان البرز 2x0.756.480.000
کابل افشان البرز 2x17.800.000کابل افشان البرز 2x1.510.850.000
کابل افشان البرز 2x2.517.175.000کابل افشان البرز 2x426.312.500
کابل افشان البرز 2x637.585.000کابل افشان البرز 2x10652.500
کابل افشان البرز 3x0.758.775.000کابل افشان البرز 3x110.995.000
کابل افشان البرز 3x1.515.506.000کابل افشان البرز 3x2.524.325.000
کابل افشان البرز 3x437.500.000کابل افشان البرز 3x654.625.000
کابل افشان البرز 3x10915.000کابل افشان البرز 3x161.410.000
کابل افشان البرز 3x252.115.000کابل افشان البرز 3x352.864.000
کابل افشان البرز 3x504.350.000کابل افشان البرز 3x706.150.000
کابل افشان البرز 3x957.845.000کابل افشان البرز 3x25+162.633.000
کابل افشان البرز 3x35+163.488.000کابل افشان البرز 3x50+254.650.000
کابل افشان البرز 3x70+357.065.000کابل افشان البرز 1x952.593.000
کابل افشان البرز 1x1203.188.000کابل افشان البرز 4x0.58.362.000
کابل افشان البرز 4x114.094.000کابل افشان البرز 4x1.520.000.000
کابل افشان البرز 4X2.531.563.000کابل افشان البرز 4X449.500.000
کابل افشان البرز 4X672.063.000کابل افشان البرز 4X101.194.000
کابل افشان البرز 4X161.844.000کابل افشان البرز 4X252.917.500
کابل افشان البرز 4X354.290.000کابل افشان البرز 5X1.525.155.000
کابل افشان البرز 5X2.539.530.000کابل افشان البرز 5X4607.500
کابل افشان البرز 5X6878.000کابل افشان البرز 5X101.512.000
کابل افشان البرز 5X162.349.000کابل افشان البرز 5X253.907.500
کابل افشان البرز 5X355.142.000
کابل مفتول NYY البرز 2x2.5172.900کابل مفتول NYY البرز 2X4258.000
کابل مفتول NYY البرز 2X6381.900کابل مفتول NYY البرز 2X10664.500
کابل مفتول NYY البرز 1x16495.000کابل مفتول NYY البرز 1x25707.500
کابل مفتول NYY البرز 1x35998.600کابل مفتول NYY البرز 1x501.389.500
کابل مفتول NYY البرز 1x701.962.500کابل مفتول NYY البرز 1x952.710.000
کابل مفتول NYY البرز 1x1203.499.000کابل مفتول NYY البرز 1x1504.286.000
کابل مفتول NYY البرز 1x1855.353.000کابل مفتول NYY البرز 1x2406.500.500
کابل مفتول NYY البرز 1x3008.688.500کابل مفتول NYY البرز 2x1.5101.200
کابل مفتول NYY البرز 3x1.5173.000کابل مفتول NYY البرز 3x2.5243.000
کابل مفتول NYY البرز 3x4366.000
کابل مفتول NYY البرز 3X6558.500کابل مفتول NYY البرز 3X10939.000
کابل مفتول NYY البرز 3X25+162.579.000کابل مفتول NYY البرز 3X35+163.410.000
کابل مفتول NYY البرز 3X50+254.642.500کابل مفتول NYY البرز 4X4495.000
کابل مفتول NYY البرز 3X70+357.700.000کابل مفتول NYY البرز 3X95+509.145.000
کابل مفتول NYY البرز 4x1.5225.000
کابل مفتول NYY البرز 4X2.5319.800کابل مفتول NYY البرز 4x6717.900
کابل مفتول NYY البرز 4x101.213.500کابل مفتول NYY البرز 4x161.922.500
کابل مفتول NYY البرز 5x6891.000کابل مفتول NYY البرز 5x101.542.000
کابل مفتول NYY البرز 5x162.372.000
کابل مفتول کولری البرز 4x112.806.000کابل مفتول کولری البرز 4x1.518.705.000
کابل مفتول کولری البرز 5x116.290.000کابل مفتول کولری البرز 5x1.523.295.000
کابل سازمانی البرز 1x6+6405.000کابل سازمانی البرز 1x10+10613.500
کابل سازمانی البرز 3x6+6757.500کابل سازمانی البرز 3x10+101.233.000
کابل کواکسیال البرز 4.5C 2V82.500
کابل شیلددار البرز 2x1122.500کابل شیلددار البرز 2x1.5145.900
کابل شیلددار البرز 2x2.5210.000کابل شیلددار البرز 3x1.5197.000
کابل شیلددار البرز 3x2.5294.800کابل شیلددار البرز 4x1.5246.000
کابل آلومینیوم البرز 2x10141.000کابل آلومینیوم البرز 2x16185.000
کابل آلومینیوم البرز 1x1667.000کابل آلومینیوم البرز 1x2597.000
کابل آلومینیوم البرز 1x35125.000کابل آلومینیوم البرز 1x50163.000
کابل آلومینیوم البرز 1x70222.000کابل آلومینیوم البرز 1x95291.000
کابل آلومینیوم البرز 1x120355.000کابل آلومینیوم البرز 1x150458.000
کابل آلومینیوم البرز 1x185561.000کابل آلومینیوم البرز 1x240684.000
کابل آلومینیوم البرز 1x300880.000
کابل آلومینیوم البرز 2x25267.000
کابل آلومینیوم البرز 4x10209.000کابل آلومینیوم البرز 4x16285.000
کابل آلمینیوم البرز 3x25+16374.000کابل آلمینیوم البرز 3x35+16462.000
کابل آلمینیوم البرز 3x50+25558.000
کابل RG59 ساده البرز67.500کابل RG59 ترکیبی البرز94.500
کابل افشان البرز 0.75*411.010.000
کابل افشان البرز 3x0.56.525.000
کابل تلفنی 2 زوجی (مسی 0.6)51.750کابل تلفنی 4 زوجی (مسی 0.6)92.250
کابل تلفنی 6 زوجی (مسی 0.6)132.000کابل تلفنی 10 زوجی (مسی 0.6)218.250
کابل تخت 16*31.540.000
نوع محصولمتراژقیمت هواییقیمت زمینی
کابل تلفنی 2 زوجی البرز50025.20026.000
کابل تلفنی 4 زوجی البرز30042.50043.000
کابل تلفنی 6 زوجی البرز25063.00065.000
کابل تلفنی 10 زوجی البرزقرقره84.000105.000
نوع محصولقیمت واحد (ریال)نوع محصولقیمت واحد (ریال)
سیم افشان البرز 1x0.51.760.000سیم افشان البرز 1x0.752.357.000
سیم افشان البرز 1x13.045.000سیم افشان البرز 1x1.54.112.000
سیم افشان البرز 1x2.56.168.000سیم افشان البرز 1x410.280.000
سیم افشان البرز 1x615.850.000سیم افشان البرز 1x1027.000.000
سیم افشان البرز 1x1643.100.000سیم افشان البرز 1x25664.500
سیم افشان البرز 1x35902.000سیم افشان البرز 1x501.337.500
سیم افشان البرز 1x701.881.500سیم افشان البرز 1x952.506.000
سیم افشان البرز 1x1203.113.000
سیم افشان ارت البرز 1x1.54.116.000سیم افشان ارت البرز 1x2.56.174.000
سیم افشان ارت البرز 1x410.290.000سیم افشان ارت البرز 1x615.875.000
سیم افشان ارت البرز 1x1027.135.000سیم افشان ارت البرز 1x1643.322.000
سیم افشان ارت البرز 1x25668.000سیم افشان ارت البرز 1x35907.000
سیم افشان ارت البرز 1x501.344.000سیم افشان ارت البرز 1x701.891.000
سیم افشان ارت البرز 1x952.519.000سیم افشان ارت البرز 1x1203.128.000
سیم مفتول البرز 1x0.51.767.000سیم مفتول البرز 1x0.752.363.000
سیم مفتول البرز 1x13.051.000سیم مفتول البرز 1x1.54.132.000
سیم مفتول البرز 1x2.56.198.000سیم مفتول البرز 1x410.330.000
سیم مفتول البرز 1x615.931.000سیم مفتول البرز 1x1027.775.000
سیم مفتول البرز 1x16442.000
سیم نایلونی البرز 2x0.53.405.000سیم نایلونی البرز 2x0.755.065.000
سیم نایلونی البرز 2x16.188.000سیم نایلونی البرز 2x1.58.611.000
سیم نایلونی البرز 2x2.513.663.000

سیم و کابل البرز الکتریک نور در سال 1383 در زمینه تولید انواع سیم و کابل فعالیت خود را آغاز کرد. این شرکت فعالیت خود را از با تولید کابل افشان آغاز کرد و پس از مدتی زمینه کاری خود را گسترش داد. خوشبختانه شرکت نور به سرعت پیشرفت نمود و تولیداتی بسیار حرفه ای را برای خود رقم زده است. این شرکت تمرکز خود را بر روی تولید سیم و کابل استاندارد قرار داده است و در این راستا بسیار موفق می باشد. سیم و کابل های البرز الکتریک نور تنوع بالایی دارد و بسیار مستحکم و بادوام می باشد.

برند البرز الکتریک نور

شرکت البرز الکتریک نور دارای دستگاه هایی مجهز و پیشرفته است و در سال 97 موفق به دریافت گواهینامه های مختلف شده است. تمامی سیم و کابل های موجود در این شرکت دارای تاییدیه استاندارد می باشد و کیفیت بالایی دارد. مهندسین البرز الکتریک نور پس از پایان تولید انواع سیم و کابل آزمایش های لازم را انجام داده است تا از کیفیت و ایمنی محصولات تولیدی اطمینان حاصل نمایند. به همین دلیل می توان گفت که سیم و کابل های البرز الکتریک نور کامل تایید شده می باشد.

خرید سیم و کابل البرز الکتریک نور

سیم و کابل برند البرز الکتریک کیفیت بسیار بالایی دارد. به همین منظور برای دریافت سیم و کابل ها باید به اصالت آن توجه داشته باشید. در صورتی که این سیم و کابل ها اصل نباشد نمی تواند به خوبی به وظایف خود عمل کند. بتاترانس این افتخار را دارد که باکیفیت ترین سیم و کابل البرز الکتریک را به مشتریان خود ارائه نماید. این سیم و کابل ها دارای تاییدیه استاندارد جهانی بوده و کیفیت فوق العاده بالایی دارد. شما می توانید این سیم و کابل ها را به همراه گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا از بتاترانس خریداری کنید. جهت سفارش تنها کافیست تماس بگیرید.

سیم و کابل
انواع سیم و کابل

فروشگاه بتاترانس عرضه کننده انواع سیم و کابل با بالاترین کیفیت و مناسب ترین قیمت در لاله زار تهران

انواع سیم و کابل البرز الکتریک نور

در ادامه پرطرفدارترین انواع سیم و کابل البرز الکتریک نور را بررسی می کنیم:

کابل شیلددار البرز الکتریک نور

کابل شیلدار از دیگر تولیدات البرز الکتریک نور است که کارایی آن با سایر سیم و کابل ها تفاوت دارد. این کابل برای انتقال اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد. به همین منظور کابل های شیلدار تولید شده است تا از اطلاعات موجود در کابل در برابر تداخلات الکتریکی و مکانیکی محافظت کند. در صورتی که از کابل شیلدار البرز برای انتقال تصویر استفاده کنید هیچ گونه نویزی در آن مشاهده نمی شود. به همین منظور از این کابل در مواردی از جمله تجهیزات حمل و نقل مکانیکی، ماشین افزارها، دوربین های مدار بسته، تجهیزات آزمایشگاهی و … استفاده می کنند.

کابل آلومینیوم البرز الکتریک نور

در دنیای امروز با وجود افزایش قیمت آلومینیوم، مس و سایر فلزات کابل های آلومینیومی جایگزین بسیار ایده آلی محسوب می شود. کابل آلومینیوم البرز الکتریک هادی های مناسبی جهت انتقال جریان الکتریکی می باشد. لازم به ذکر است که کابل های آلومینیومی در مقایسه با کابل های مسی مقاوم تر هستند و کارایی بیشتری دارند. شرکت البرز الکتریک نور برای تولید این سیم و کابل تمامی استانداردها را رعایت کرده است.

امکان مرجوع کالا

در صورتی که سفارش دریافتی کالای مد نظر شما نبود و یا هر گونه مشکلی داشت شما می توانید بلافاصله سفارش را برگردانده و وجه خود را پس بگیرید.

refund
پرداخت در محل

شما مشتریان عزیز می توانید وجه پرداختی را نه از قبل بلکه بلافاصله پس از دریافت سفارش خود پرداخت کنید و خریدی مطمئن را با بتاترانس تجربه کنید.

ارسال سریع

زمان یکی دیگر از ارکان مهم در فروشگاه سیم و کابل کسری می‌باشد. تمامی محصولات سفارش داده شده در سریع ترین زمان ممکنه بدون کوچک ترین آسیبی به دست مشتریان عزیز می‌رسد.

سیم افشان البرز الکتریک نور

در صورتی که شما نیاز به سیم افشان آرت باکیفیت دارید ما به شما سیم های البرز الکتریک نور را پیشنهاد می کنیم. زیرا این برند از بهترین متریال برای تولید سیم و کابل های خود استفاده می کند و مقاومت بسیار بالایی دارد. تنوع در محصولات این شرکت بسیار بالا می باشد و روکش آن از جنس پی وی سی است تا در برابر هر گونه ضربه و آسیب از خود مقاومت نشان دهد. انعطاف پذیری بالای سیم افشان آرت البرز الکتریک نصب و کارایی این محصول را افزایش داده است. رسانایی و هادی سیم های افشان آرت البرز از جنس مس آنیل می باشد و ساختاری اصولی و استاندارد دارد.

سیم مفتول البرز الکتریک نور

سیم مفتول البرز الکتریک با کیفیت بالای خود توانسته رضایت بسیاری از مشتریان را به خود جلب کند. این سیم تک رشته بوده و سیم های تافته شده آن از جنس مس آنیل می باشد. رسانایی سیم مفتول البرز بسیار بالا است و رسانایی بسیار قوی دارد. البته انعطاف پذیری این کابل ها پایین تر است. بر روی سیم های مفتول البرز الکتریک نور یک روکش پی وی سی وجود دارد تا از سیم و کابل ها در برابر ضربه و شرایط جوی محافظت کند. سیم مفتول البرز معمولا در کابل کشی های ساختمان و کارخانه های صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد. رشته های این سیم و کابل ها بسیار مقاوم است و به ندرت دچار آسیب می شود. سیم مفتول البرز الکتریک نور پس از تولید تست نهایی می شود تا کیفیت آن تایید گردد.